"Arbetarrörelsens kris - mellan reformism och marknadsliberalism" av Ingemar E L Göransson

"Arbetarrörelsens kris - mellan reformism och marknadsliberalism" av Ingemar E L Göransson

Den reformistiska arbetarrörelsens stora projekt har välfärdsstaten varit. Efter andra världskriget byggdes det upp välfärdsstater i de flesta länder i västvärlden. ”Arbetarrörelsens kris -Mellan reformism och marknadsliberalism” belyser detta projekt utifrån två konkreta exempel - den brittiska och den svenska socialdemokratins politik som kom att göra Labour respektive Socialdemokraterna partier som kom att förändra samhällsutvecklingen på ett högst påtagligt sätt.

Författaren Ingemar E. L. Göransson beskriver och analyserar den utveckling och ideologi som skapade var reformismens största framgång historiskt sätt. Men boken beskriver också de mekanismer och den ideologi som var grunden för den revolt som högerkrafter i nyliberal tappning som likt Margaret Thatcher och våra egna moderater i sina strategier och retorik har tvingat tillbaka välfärdsstaten till förmån för en ojämlikare marknadsliberal välfärd för många, men inte alla.

I dag då de tidigare välfärdsstaterna brottas med en permanent arbetslöshet på 8-10 procent och full sysselsättning och jobb åt alla bara är retorik är ”Arbetarrörelsens kris - Mellan reformism och marknadsliberalism” den första boken som har en helhetssyn på grunderna för den kris som arbetarrörelsen kämpar med för ögonblicket.

Författaren menar att reformismen är arbetarrörelsens möjlighet och det är just att de socialdemokratiska partierna har tappat sin reformistiska kompass som är grundorsaken till minskat förtroende och kris.

Boken bygger på ett omfattande studium av dokument och ett stort antal intervjuer både i Sverige och Storbritannien. Boken består av en omfattande analys och intervjuer med P O Edin, Håkan Juholt, Ann Field, Len McCluskey, Mike Smith och Lars Ohly.

100:-160:-


"Leif Ekenberg, polis" av Ingemar E L Göransson
Med romanen I SKUGGAN VILAR MÖRKRET debuterade Ingemar E L Göranssson som skönlitterär...
100:-180:-
"Morfar föddes i en diktatur" av Krister Kronlid
Att läsa Krister Kronlids bok har varit som att vara med på en lång resa, en resa från ett...
90:-200:-
"Narrens testamente" av Roland Janson
”Jag vet inte om det ska skrattas eller gråtas över situationen. Jag hör inre dialoger med...
90:-180:-
"Röster" av Ingemar E L Göransson och Rebecka Barjosef
"röster" är författarnas debut som poeter och har fått lysande kritik. Om Barjosefs texter skrev...
130:-
20:-
"Huset på platsen som gudar glömde" av Christer Gärdeman
I sin andra bok berättar Christer Gärdeman om några människor som bodde i ett hus i Hallmansberg;...
110:-
75:-
 
"I kamp för rättvisa och ett värdigt liv" av Ingemar E L Göransson
Att beskriva det svenska 1900-talet utifrån ett arbetarrörelseperspektiv på några få sidor är...
25:-
20:-
 
"Jag står rak" av Rebecka Barjosef och Christel Niby
Christel Niby är en stark och engagerad kvinna som är ombudsman på IF Metall. Dock har hon en...
200:-
90:-
 
"Så olika, så lika" av Rebecka Barjosef och Ingemar E L Göransson
Ingemar E. L. Göransson och Rebecka Barjosef är så olika som två människor kan bli. Rebecka är en...
180:-
25:-
"....ett svunnet arbetsliv... av Ingemar E L Göransson
En fotobok om ett bortglömt arbetsliv. Fotografen och författaren återfann sina bortglömda...
290:-
50:-
"Broken Smile" av Lenitha Klang
Lenitha Klang är en ung poet från Uppsala. Detta är hennes debut. en originell debut då den är...
130:-
50:-
 
"IMAGES" av Ingemar E. L. Göransson
Ögonblick förevigade i ord och bild. Snapshots av en verklighet. Känslor och stämningar i tiden...
310:-
100:-
 
"Självmotsägelser" av Cecilia Persson
Självmotsägelser är en diktad gestaltning av en kvinna och en man som inte delade synen på...
185:-
50:-
 
"Det Svarta Landet" av Ingemar E. L. Göransson
2018 är Sverige ett land i djup politisk kris. Högerextremismen hotar demokratins överlevnad...
240:-
150:-
 
""Vi ger oss inte. Vi försöker igen." Anteckningar om Lars Gustafsson" av Crister Enander
Crister Enander är en av Sveriges viktigaste kritiker. I över trettio år har han följt den...
210:-
50:-
 
"Taggtråd i Paradiset" av Cecilia Persson
Cecilia Persson (född 1967 i Karlstad) utkommer nu med sin åttonde bok "Taggtråd i Paradiset - en...
190:-
50:-
 
"De ohörda" av Ingemar E L Göransson
Ett tjugotal intervjuer gjorda våren 2012 i Sverige och andra länder i Europa. Boken tas fram med...
200:-
100:-
"I skuggan vilar mörkret" av Ingemar e L Göransson
Försvann Björn Victorsson frivilligt och i så fall varför? Det är den fråga som privatutredaren...
240:-
100:-