"Huset på platsen som gudar glömde" av Christer Gärdeman