"Jag står rak" av Rebecka Barjosef och Christel Niby