""Vi ger oss inte. Vi försöker igen." Anteckningar om Lars Gustafsson" av Crister Enander